Afkast og kurser pr. 29/09/23 16:18

Afkast i dag 0,38 %
Afkast ÅTD, % 2,78 %
Salg
Køb
Indre værdi 96,48
Formue (mio.) 1.277 DKK
Private Banking Lav Afkast i august År til dato (31/08/23)
Afkast i fonden 0,38 % 3,34 %
Afkast i fondens benchmark 0,06 % 3,19 %
Nøgletal
ISIN DK0061146362
Introduktionsdato 25.03.2020
Benchmark Kombineret benchmark
Børsnoteret Nej
Udbyttebetalende Ja
Investeringshorisont Min. 2 år
Valuta DKK
Skattekurs ultimo 2022 93,88 DKK
Indre værdi august 2023 97,01 DKK
Standardafvigelse 1 år 5,04081738 %
Standardafvigelse 3 år 3,91777663 %
Sharpe Ratio (3 år) -0,49
Løbende omkostninger 0,8371 %
Porteføljemanager
Risiko

Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
Kursudvikling
Eksporter graf-data
Inkluder:

Kursudvikling på afdelingen
​Afdelingen bliver vist med fem års afkast (hvis afdelingen har eksisteret i fem år). Du kan vælge en anden periode via knapperne øverst til højre for grafen.

Hvad er kursudvikling?
Den samlede kursudvikling er et udtryk for afdelingens historiske afkast. Kursudviklingen forudsætter en geninvestering af udbytter i afdelingen. Tallene i tabellen angiver de procentvise ændringer i afdelingens værdi. Kursudviklingen er indekseret. Derfor vil kursudviklingen altid starte i 100. Der er ikke taget højde for skat.
Du kan finde udviklingen af den reelle indre værdi ved at eksportere tallene under grafen ovenfor. Data kan eksporteres til regneark eller du kan få dem vist i en tabel.  kursudviklingstabellen opdateres månedligt. Bemærk at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.

Alle værdipapirer Andel
5.00% Nykredit SDO 01.10.2053 7,97 %
Investeringsforeningen BankInvest - Korte HY Oblig 7,24 %
1.00% Nordea SDRO 01.10.2024 6,84 %
1.50% Nykredit SDO 01.10.2037 6,05 %
Bankinvest BIX Akt ESG Universal KL 5,50 %
1.00% Nordea SDRO 01.04.2025 5,21 %
Investeringsforeningen Bankinvest-Emerging Markets 5,12 %
4.00% Nykredit SDO 01.10.2053 4,83 %
Sydinvest Virksomhedsobligationer IG W DKK d h 4,74 %
5.00% BRF SDO 01.10.2056 4,73 %
1.00% BRF SDO 01.04.2024 3,73 %
1.00% RD SDRO 01.04.2025 3,54 %
Kapitalforeningen Investin-K Invest Europaeiske Ba 3,29 %
BankInvest Virksomhedsobligationer 3,25 %
1.50% RD SDRO 01.10.2037 3,02 %
3.00% Nordea SDRO 01.10.2053 2,64 %
3.00% RD SDRO 01.10.2053 2,39 %
3.00% BRF SDO 01.10.2053 2,33 %
4.00% Nordea SDRO 01.10.2053 2,14 %
BankInvest EM Obligationer 2,12 %
4.00% BRF SDO 01.10.2053 1,53 %
1.00% Nykredit SDO 01.07.2025 1,48 %
DLR Kredit A/S 01.07.2027 1,34 %
KAPITALFOR INVESTIN Hedge Fund 1,21 %
Jyske Bank A/S 31.08.2032 1,07 %
Jyske Bank A/S 31.08.2032 1,07 %
QBLUE ALTERNATIVE RISK PREMIA (ARP) FUND 1,06 %
3.93% RD SDRO 01.07.2025 1,00 %
1.00% RD SDRO 01.01.2025 0,75 %
5.00% Nykredit SDO 01.10.2053 0,73 %
Sydinvest Globale EM-Aktier W DKK Acc 0,64 %
Investeringsforeningen Bankinvest - Danmark Akkumu 0,56 %
Amundi Funds - Pioneer Global Equity 0,49 %
1.00% BRF SDO 01.04.2025 0,49 %
BankInvest Hojt Udbytte Aktier 0,31 %

Materialet er udarbejdet af Syd Fund Management A/S, og er ikke og må ikke opfattes som en opfordring til at handle andele i foreningen. Før du foretager investeringer, bør du læse seneste prospekt og central investorinformation, der kan hentes gratis her på hjemmesiden. Såfremt materialets indhold afviger fra prospektets, er det indholdet i prospektet, som er gældende.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og faktisk realiserede afkast kan afvige fra forventningerne. Vi gør opmærksom på, at afkast og kursudvikling i afdelingen kan blive negativ.

Syd Fund Management A/S påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet – herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl. Syd Fund Management A/S fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet. Det anbefales at søge professionel rådgivning.

Indholdet er udtryk for Syd Fund Management A/S’s bedste skøn, vurderinger og forventninger og er bl.a. baseret på informationskilder, som Syd Fund Management A/S finder pålidelige.

Syd Fund Management A/S er ikke ansvarlig for tab og skader, som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til servere, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer.

Syd Fund Management A/S er endvidere ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (hacking) via hjemmesiden til foreningens, brugerens eller tredjemands data. Foreningen kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus, som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, downloading eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af foreningens hjemmeside.

Hvor materialet oplyser om den skattemæssige behandling af en disposition, er det med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte investors individuelle situation, og at reglerne i øvrigt kan ændre sig fremover.